ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน / Professional Purchasing Role in Cost Savings

-


Professional Purchasing Role in Cost Savings

 

หลักการและเหตุผล

             การประหยัดต้นทุน (Cost savings) การลดต้นทุน (Cost reduction) การหลีกเลี่ยงต้นทุน

(Cost avoidance) เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องแสดงบทบาท

เพื่อช่วยบริษัทกันทั้งนั้น ซึ่งผลงานจากฝ่ายจัดซื้อนั้นน่าสนใจและดูเหมือนว่าจะให้ผลเป็นกอบเป็นกำ

มากกว่าเพื่อน แต่น่าเสียดายที่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทยังไม่สามารถแสดงบทบาทนี้ได้อย่างมืออาชีพ

            แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการลดต้นทุนโดยการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่อีกฝ่ายนั้น

มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่

ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้บทบาทและยุทธวิธีให้

ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1 • เมื่อจะทำ Cost Reduction ระวังตกหลุมพรางของ Price Reduction

2 • Cost Savings ต้องดู TCO และ LCC

3 • เครื่องมือที่จะนำไปสู่ SRM คืออะไรบ้าง

           - Pareto (ABC) Analysis

           - Supplier Positioning Model

           - Supplier Preferencing Model

           - Market Management Matrix

           - Relationship Spectrum

4 • วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ

      การจัดการความสัมพันธ์  และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ

      สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท

           - Non-critical Supplies

           - Leverage Supplies

           - Bottleneck Supplies

           - Critical Supplies

5 • เทคนิคการคบค้ากันแบบ Partnership

6 • การบริหาร Tactical Relationship และ Strategic Relationship

7 • การยุติความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 61
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 62
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top