การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล แบบก้าวกระโดด / Exponential Strategic Procurement and KPls

-


ความสำคัญ

 

           ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทัน
 

ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
  

ไปจนถึงการนำหลักการใหม่ๆมาปรับใช้ (OKR/Exos) ตลอดไปจนถึงการวัดผลในกระบวนการทำงาน (Matric)
 

และ การวัดผลเชิงกลยุทธ์ (KPIs) การรับรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เรามีแนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อ
 

Disrupt งานจัดซื้อให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)

 

หัวข้อสัมมนา

 

1.   ทำไมกลยุทธ์ของจัดซื้อทุกวันนี้จึงต้องเปลี่ยนไป – Why we have to change?


2.   กลยุทธ์ในมุมกว้าง – Strategy in big picture


3.   ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์จัดซื้อ กับกลกลยุทธ์องค์กร

 
      (Mission, Vision, Core Values, Goals/Objectives, Importance Matrix)


4.   Objective Key Result (OKRs) มองกลยุทธ์อย่าง Google


5.   กลยุทธ์ระยะยาวกับ Balance Score Card (BSC) / กลยุทธ์แบบก้าวกระโดดแบบ

   

      Exponential Organization (Exo)


6.   การวัดผลการทำงานประจำวัน (Matric) และการวัดผลงานเชิงกลยุทธ์ (KPIs)


7.   คุณสมบัติที่ดีของ KPIs- Types of KPIs/10 key principles of KPIs


8.   การกระจาย KPIs ไปแต่ละตำแหน่ง - Cascading KPIs


9.   KPIs Benchmarking ผลงานดีอุปทาน หรือ วัดกับใคร


10. Gap Analysis อยู่ในช่วงการพัฒนานำปัญหาที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมาวัดได้


11. KPI Top Hit และ ความหมาย

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 7
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 8
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top