การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม / Price Negotiation for Construction , Engineering work

-


ความสำคัญ

       นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือไม่ได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง

งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อ

ทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามี

แนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไร ประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประเมินจาก

สูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐาน

เหล่านี้มาวิเคราะห์ การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้

การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ประเภทของงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

2. โครงสร้างการประเมินราคาของงานแต่ละประเภท

3. สูตรสำเร็จ/ฐานข้อมูลในการประเมินราคาแต่ละประเภท

4. การกำหนดตารางราคางานจ้างแบบราคาต่อหน่วย

5. การออกแบบใบเสนอราคา เพื่อให้สะดวกในการเปรียบเทียบ และต่อรองราคา

6. แหล่งที่มา สำหรับค้นหาราคากลางงานก่อสร้าง

7. การตรวจรับ/การชำระเงินในงานก่อสร้าง

8. การเขียนข้อกำหนด การประมูลงาน และ สัญญางานก่อสร้าง

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 44
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 45
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top