ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ / Penetrating Hurdles in Purchasing

-


ความสำคัญ

      การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้งยังจะต้องถูกกดดันเกี่ยวกับเป้าหมายของการลดต้นทุนที่ไม่รู้ว่าจะไปลดตรงไหน และลด

อย่างไรนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ซ้ำร้ายปัญหาการ

สื่อสารระหว่างจัดซื้อกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจ และเปลืองเวลาเสีย

ความรู้สึก ทำงานอยู่ที่เดียวกันแท้ๆ แต่ดูเหมือนจะเข้าใจกันไปคนละทาง ทั้งศึกนอกศึกในรุมเร้า

อยู่ทุกวี่ทุกวัน

 

หัวข้อในหลักสูตร

  1.  เมื่องานยุ่งมาก ต้องเข้าใจรากเหง้าของปัญหา

  2.  จะทำอย่างไร เมื่อ User ชอบเร่งเอาของด่วนเสมอ

  3.  จะทำอย่างไร เมื่อ User ขอเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก

  4.  Spec. ของเรากระดูกเกินไป เลยทำให้ซื้อของยาก แก้ไขได้ไหม

  5.  ระเบียบบังคับให้เปรียบเทียบราคาเสมอ ทำให้ซื้อช้า ทำอย่างไรดี

  6.  ระเบียบไม่มีความคล่องตัวเลย จะแก้ไขอย่างไร

  7.  เมื่อจะต้องทำ Cost saving ควรเริ่มต้นจากอะไร ความร่วมมือ

      ของแต่ละฝ่ายมีความจำเป็นต่อ Cost saving มากน้อยเพียงใด

  8.  แก้ไขปัญหาทุกวัน แต่ผลงานไม่ปรากฏ ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อแท้

  9.  ทำอย่างไร เมื่อไม่ได้รับการเหลียวแล จากผู้บริหารระดับสูง

10.  ปัญหาใหญ่ของนักจัดซื้อคือ การไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 35
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 36
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 37
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 38
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 39
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 40
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 41
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 42
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 43
วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 44
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 45
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 46
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top