การชำระเงินค่าสัมมนา

วิธีการชำระเงิน ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ค่ะ

1. ชำระด้วยเงินสด
2. ชำระด้วยเช็คนิติบุคคล สั่งจ่ายในนาม บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด หรือ Nida Professional Training Co.,Ltd.
3. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด


ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาปากเกร็ด 137 - 1 - 23269 - 0 ออมทรัพย์
บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย
สาขาแจ้งวัฒนะ 096 - 1 - 17643 - 1 ออมทรัพย์
บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตลาดดวงแก้ว 334 - 2 - 37887 - 4 ออมทรัพย์
บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโรบินสัน ศรีสมาน 016-8-62559-6 ออมทรัพย์
 

* บริษัทที่ส่งบุคลากรมาสัมมนาสามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (โดยนำใบหักภาษีมาให้ในวันสัมมนา)

สำรองที่นั่งได้ทันทีโดยหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารข้างล่างนี้ค่ะ
Tel.     : 02-961-6220-1
Mobile : 097-096-2584
E-mail : nidaprofes@gmail.com

บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่
72/500 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1255-44003-53-9

 

NIDA PROFESSIONAL TRAINING CO.,LTD. HEAD OFFICE
72/500 Tiwanon Rd., Banmai, Pakkred, Nontaburi 11120
Tax ID : 0-1255-44003-53-9

Scroll to Top