ฝึกอบรมภายในองค์กร In House Training

 
เราพร้อมนำเสนอ การอบรมสัมมนาหลักสูตรภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงความต้องการขององค์กร สื่อการอบรมที่ทันสมัย พร้อมการบริการที่ประทับใจ นิด้า โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ้ง มิใช่เพียงสื่อกลางของคุณเท่านั้น แต่เราพร้อมเคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณในวงการธุรกิจ

ประโยชน์ของการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร (In house training)

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมมากกว่าการฝึกอบรมแบบ Public Training
  • สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความต้องการของบริษัท และสามารถเจาะจงประเด็นปัญหาต่างๆได้
  • มีความสะดวกในการเดินทางมากกว่าการฝึกอบรมแบบ Public Training
  • เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัทไม่ว่าจะระหว่างพนักงานด้วยกันเอง หรือว่าระหว่างบริษัทและพนักงาน

ท่านที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-961-6220-1 / Molbile : 097-096-2584
หรือติดต่อทางอีเมลล์ โดยคลิกที่ติดต่อสัมมนานิด้าค่ะ

Scroll to Top