หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ / Fundamental for Overseas Purchase

-


ความสำคัญ

            งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อย หากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องและไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก 

            หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อต่างประเทศและสนับสนุนงานองค์กร  (Objectives for Purchasing & Supporting to Business)

           - Buy competitively and Wisely

           - Identifying Needs (6R)

           - What is SEPT affecting to the Business

           - SWOT Analysis

2. Specific Terms for Today’s Purchasing

           - Objective for Purchase

           - Responsibility for Purchasing Personnel

3. 5 Tips for Sourcing Products from Overseas

           - Figure Out Where to Source Your Products

           - Get Product Samples:

           - Shop Around

           - Be Aware that Contracts may not be Final

           - Read the supplier contract carefully

4. ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย

5. ทำความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (INCOTERMSÒ2020)

           - Rules of Any Mode of Transport

           - Rules of Sea Mode of Transport

6. แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นทุนในการซื้อสินค้า

           - วงเงิน L/C and T/R

           - วิธีพิจารณาระยะเวลาและวงเงินที่เหมาะสม

           - Shipping Guarantee (S/G)

7. การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า (Method of Payment)

           - Letter of Credit (L/C)

           - Bill for Collection (B/C) consisting of D/P and D/A Terms

           - Open Account (O/A)

           - Advance Payment (ADV)

           - e-Payment ผ่าน NSW Gateway

8. การทำประกันภัย

           - การเลือกเงื่อนไขการซื้อประกันภัย

           - การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim

9. พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

           - ทบทวนสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (ATIGA)

           - e-ATIGA Form D The conceptual Model

10. การประเมินผู้รับขนส่ง (Transport Evaluation)

11. ถาม-ตอบ

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 58
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 59
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 60
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 61
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 62
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 63
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 64
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 65
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 66
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 67
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 68
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 69
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top