การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล / Global Strategic Sourcing Option

-


วัตถุประสงค์ 

                 การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ  สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว 

เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้ 

การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน

 

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 

1. การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร 

    (What is strategic sourcing?) 

 2.   9 ขั้นในการจัดการหาเชิงกลยุทธ์ 

    (Nine steps in commodities execution process) 

3. ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix 

4. การกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy 

    (Sourcing strategy setting) 

5. การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในความเป็นเจ้าของ 

    (Concepts of TCO and Priceberg) 

6. ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM), Supplier Portfolio Matrix (SPM), 

    Supplier Strategy Matrix (SSM), และ Supply Segmentation 

7. การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ (Various types of bidding) 

8. ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation

9. ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts 

10. การรายงานผล และการจัดทำ Checklist , Briefing Book

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี
(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฯ ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 14
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 15
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 16
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 19
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 21
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top