ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

-


Incoterms® 2020 Fully Comprehensive International Trade Conditions

วัตถุประสงค์

            เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ10ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า

INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้

ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกัน

การทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับIncoterms version 2020จะมีผลบังคับใช้

ในวันที่ 1 มกราคม 2563  ผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการLogistics,

Procurement, Purchasing, Sourcing, Planning, Import-Export, Costingหรือผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้อการสัมมนา

  1. ประวัติและความเป็นมาของINCOTERMS

  2. เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากVersion 2010เป็น2020

  3. ความหมายและความสำคัญของแต่ละเงื่อนไข

  4. แนวทางการเลือกใช้INCOTERMSให้เหมาะสม

  5. ข้อควรระวังในแต่ละเงื่อนไขใหม่

  6. ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

  7. กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรจะเปลี่ยนไปหรือไม่

  8. ช่องการนำเข้าตามกฎหมายศุลกากร

  9. ภาษีใดบ้างที่ต้องชำระขณะนำเข้าหรือส่งออก

10. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัย

12. การคำนวณเบี้ยประกันภัย

13. ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

14. การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายในต่างประเทศ

15. การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 34
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี (ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฯ ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 35
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 36
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 37
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 38
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 39
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 40
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 41
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 42
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 43
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 44
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 45
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

 

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top