การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต (ZOOM ครึ่งวัน) / Managing Suppliers During the Crisis

-


วัตถุประสงค์

         ในยามวิกฤตินั้นนักจัดซื้อจัดหาจะต้องพิถีพิถันในการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ให้มาก

กว่าปกติ เพราะถ้าซัพพลายเออร์เป็นอะไรไปก็อาจส่งผลกระทบมาถึงเราหนักหนาสาหัสอย่างคาด

ไม่ถึง และเราจะไปเข้มงวดตึงเปรี๊ยะก็ไม่ได้เพราะซัพพลายเออร์ก็อยู่ในภาวะของความวิกฤติ

ย่ำแย่ไม่แพ้เราเช่นกัน หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่าน

ได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจว่า เมื่อเกิดวิกฤตนักจัดซื้อต้องบริหารจัดการซัพพลายเออร์อย่างไร

เพื่อประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย และพร้อมที่จะทะยานขึ้นแข่งขันได้ทันท่วงทีเมื่อฟ้าเปิด

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา และบริหารจัดการซัพพลายเออร์

 

ประโยชน์ที่จะได้

มีความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยามวิกฤติ

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ในยามวิกฤติ ต้องมีวิธีสังเกตความผิดปกติของซัพพลายเออร์และสัญญาณอันตราย

2. เมื่อจะพูดคุยสอบถามซัพพลายเออร์ ต้องมีมารยาทและเห็นอกเห็นใจ

3. เอาใจเราไปใส่ใจซัพพลายเออร์

4. ไม่ต้องขยายเครดิตเทอมอยู่เรื่อย เสนอขอจ่ายเร็วขึ้นเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน

5. อย่ามองแต่เขาจนลืมมองเรา ตอนนี้ซัพพลายเออร์เขาอาจเริ่มระแวงเราหรือเปล่า

6. เมื่อจำเป็นจะต้องมองหาซัพพลายเออร์รายใหม่ และวิธีเลือกซัพพลายเออร์

7. ทำงานเชิงป้องกัน โดยวางแผนรับมือหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝัน

8. การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,300+VAT91 = 1,391 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 39 บาท)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top