ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (ZOOM เต็มวัน) / Penetrating Hurdles in Purchasing

-


ความสำคัญ

      การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้งยังจะต้องถูกกดดันเกี่ยวกับเป้าหมายของการลดต้นทุนที่ไม่รู้ว่าจะไปลดตรงไหน และลด

อย่างไรนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ซ้ำร้ายปัญหาการ

สื่อสารระหว่างจัดซื้อกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจ และเปลืองเวลาเสีย

ความรู้สึก ทำงานอยู่ที่เดียวกันแท้ๆ แต่ดูเหมือนจะเข้าใจกันไปคนละทาง ทั้งศึกนอกศึกในรุมเร้า

อยู่ทุกวี่ทุกวัน

        ยามที่สภาวะเศรษฐกิจปั่นป่วนถดถอย อีกทั้งภาวะการเมืองของไทยและทั่วโลกผันผวน

เปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนเช่นทุกวันนี้ เป็นความสำคัญที่เราจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การทำงานในบริษัทให้พร้อมรับมือและอยู่กันมันให้ได้โดยไม่เจ็บตัวหรือเจ็บตัวให้น้อยที่สุด

หลักสูตรนี้นี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทั้งท่านที่กำลังมี

ปัญหา และท่านที่ยังไม่มีปัญหาแต่ต้องการเรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหา ท่านจะสามารถเก็บเกี่ยว

ข้อคิดดีๆจากความรู้และประสบการณ์ของกูรูในวงการจัดซื้อเมืองไทย เพื่อนำไปต่อยอดใช้ให้

เป็นประโยชน์ในบริษัทตนเองได้   

 

หัวข้อในหลักสูตร

1.  เมื่องานยุ่งมาก ต้องเข้าใจรากเหง้าของปัญหา

2.  จะทำอย่างไร เมื่อ User ชอบเร่งเอาของด่วนเสมอ

3.  จะทำอย่างไร เมื่อ User ขอเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก

4.  Spec. ของเรากระดูกเกินไป เลยทำให้ซื้อของยาก แก้ไขได้ไหม

5.  ระเบียบบังคับให้เปรียบเทียบราคาเสมอ ทำให้ซื้อช้า ทำอย่างไรดี

6.  ระเบียบไม่มีความคล่องตัวเลย จะแก้ไขอย่างไร

7.  แก้ไขปัญหาทุกวัน แต่ผลงานไม่ปรากฏ ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อแท้

8.  ทำอย่างไร เมื่อไม่ได้รับการเหลียวแล จากผู้บริหารระดับสูง

9.  ปัญหาใหญ่ของนักจัดซื้อคือ การไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 18
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 19
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 20
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top