กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (ZOOM ครึ่งวัน) / Basic in Procurement Process

-


วัตถุประสงค์

         หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้กระบวนการทำงานพื้นฐานของการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือสนใจในวิชาชีพจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการทบทวน หามาตรฐานกระบวนการที่ถูกต้อง

เพื่อในไปใช้กับหน่วยงานของตนเอง หลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่

ในภาพกว้าง ที่แบ่งเป็น 2ส่วนหลักๆ คือ

      1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

      2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ภาพรวมระบบการจัดซื้อสมัยใหม่

2. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

     -  การสรรหาผู้ขาย (Sourcing),

     -  การบริหารคู่ค้า (Registration and Evaluation)

     -  การบริหารสัญญา และหลักประกัน (Contract and Guarantee Management)

3. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

     -  การสร้างราคากลาง (Price List/E-Catalog)

     -  การขอซื้อ/สั่งซื้อ (PR-PO)

     -  การประสานงานติดตามสินค้า (Expeditor)

     -  การรับสินค้า การวางบิล และการชำระเงิน (Goods Receipt and Payment Process)

4. การประยุกต์ใช้งาน และ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 12
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 13
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 14
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 15
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 16
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 17
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 18
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,500+VAT105 = 1,605 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top