กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย / SALE PROMOTION

-


หัวข้อสัมมนา

1. การส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายสรรพากร

         - หลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - เกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - ปัญหาของแถมมีราคามากกว่าสินค้าที่ขาย

2. ผลกระทบและภาษีที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขายกรณีต่างๆ

         - การขายสินค้าต่ำกว่าทุน

         - การให้ส่วนลดการค้าหรือส่วนสดเงินสด

         - นำสินค้าเก่าบวกเงินเพิ่ม ซื้อสินค้าใหม่

         - ขายสินค้ามีของแถม

         - กรณีของแถมมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ขาย

         - กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้ฟรี

         - สะสมคูปองหรอสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าหรือของสมนาคุณ

         - สินค้าตัวอย่างแจกฟรีหรือทดลองใช้

         - ของแจก ของขวัญ ของชำร่วย

         - กรณีเมื่อทำยอดขายได้ตามเป้าจะได้ของรางวัลพิเศษ ได้ส่วนลดหรือได้ของแกม

         - กรณีชิงโชค จับรางวัล

3. ปัญหาของการออกใบกำกับภาษีจากการส่งเสริมการขายกรณีใดบ้าง ที่ต้องออกใบกำกับภาษีหรือ

   ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

4. การคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย ตามหลักกฎหมายภาษีอากร

         - การให้ส่วนลด แลก แจก แถม

         - บริการหลังขาย อะไหล่ฟรี

         - สินค้าตัวอย่าง ชิงโชค จับรางวัล

         - กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของชำร่วย ของขวัญ ตามเทศกาลต่างๆ

5. ปัญหาภาษีซื้อและภาษีขาย จากการส่งเสริมการขาย

         - ภาษีซื้อที่ขอคืนได้และขอคืนไม่ได้

         - การส่งเสริมการขายกรณีใดที่มีหรือไม่มีภาษีขาย

         - การส่งเสริมการขายที่ถือเป็นการขายหรือบริการทั้งจำนวน

6. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

7. กลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลย

8. การหักค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าพร้อมการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

    ที่นำมาส่งเสริมการขาย ตลอดจนเอกสารประกอบต่างๆ

         - รายงานสินค้าและวัตถุดิบของสินค้าที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - เอกสารประกอบอะไรบ้างที่ใช้ในการตัด Stock สินค้า ที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - ใช้เอกสารใบขนสินค้าหรือใบรับหรือเอกสารอื่นใด

วิทยากร


นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

 กรมสรรพากร

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลลธรรมดา

เหลือเพียง 2,000 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top