ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 (ZOOM ครึ่งวัน)

-


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ท่านที่ต้องการทำใบเสนอราคาเพื่อการขายระหว่างประเทศและสามารถเลือกใช้เงื่อนไข

ทางการค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ ThirdParty

เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้ อย่างถูกต้อง

เพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน

ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนา

- ผู้ที่ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก

- ฝ่ายขาย

- ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า

- พนักงานบัญชีพนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

- และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

หัวข้อการบรรยาย

1 ประวัติความเป็นมาของเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

2 เงื่อนไขต่าง ๆ ครอบคลุมและไม่ครอบคลุมภาระหน้าที่ใดบ้าง

3 ต้องระบุไว้ในเอกสารประเภทใดบ้าง

4 เมื่อใดควรเลือกใช้เงื่อนไขใดได้บ้าง

   เช่น EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF หรือ อื่นใด

5 หากซื้อขายเป็นแบบ Consignment ควรเลือกเงื่อนไขใดจึงจะเหมาะสม

6 ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป (ถ้ามี)

7 ถาม-ตอบ

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 27
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 29
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 31
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 32
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 33
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 35
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 36
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 37
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)
รุ่นที่ 38
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (ภาคเช้า)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,500+VAT105 = 1,605 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top