การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM เต็มวัน) / Cost & Process Awareness for Import-Export

-


ความสำคัญ

     การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ

หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออก

มานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

ต่อกิจการของบริษัท

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. (Sales Terms & Conditions (INCOTERMS 2020) )

    เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศที่เป็นสากล ประกอบไปด้วย

     - All Mode of Transport เช่น EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU and DDP

     - Water Way Transport เช่น FAS, FOB, CFR and CIF

2. (How to Calculate each Terms of Shipment such as AIR, SEA, Courier and Truck)

    การคำนวณต้นทุนแต่ละเงื่อนไขการขนส่ง เช่น ทางอากาศ เรือ ส่งด่วนและทางบก อาทิ เช่น

     - LCL Shipment (ไม่เต็มตู้สินค้า)

     - FCL Shipment (เต็มตู้สินค้า)

     - Consolidated Shipment (การขนส่งร่วม)

3. Marine Insurance Regulations, Time Bar and How to do the Claim Process

    กฏระเบียบการประกันภัย ระยะเวลาที่จำกัด และกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

     - Sum Insured (ทุนประกัน) - Risks Coverage (ความเสี่ยงที่ควรเลือกเพื่อคุ้มครอง)

     - Insurance Premium (ค่าเบี้ยประกันภัย)

     - The responsibility of the property during damage incurred in each area

       (ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัวสินค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นในแต่ละพื้นที่)

4. Workshop Briefly for calculate Freight, Insurance and Duty & Tax

    ภาคปฏิบัติพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับการคำนวณค่าระวางขนส่ง

5. Pre-Test and Post-Test

6. Q & A (ถาม-ตอบ)

 

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 47
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 48
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 49
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 50
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 51
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 52
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 53
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 54
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 55
วันพุธที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 56
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 57
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top