เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก / How to encourage Teams for Import-Export Process

-


วัตถุประสงค์

    หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้
งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน คนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญ
ให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป
แต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิด พลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้น
ควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน
ไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการ
เตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

หัวข้อการสัมมนา

1. ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้
2. สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง
3. ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศส่งของมาให้เรา
         - ทางเรือ
- ทางเครื่องบิน
- ทางบก
- ทางคูเรียร์
- ทางไปรษณีย์
4. ทำความเข้าใจใน INCOTERMS® 2020 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ 5. กรมศุลกากรมีวิธีประเมินราคาที่เรานำเข้าเพื่อป้องกันเราลักไก่ได้อย่างไร 6. ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศซึ่งไม่เหมือนการจัดซื้อในประเทศ 7. วิธีเคลมจากซัพพลายเออร์และบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้ค่าสินไหมทดแทน 8. ความจำเป็นและวิธีการทำประกันภัยสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ 9. ขอบเขตระบบงานที่พัฒนาโดยศุลกากรด้านสิทธิประโยชน์เพื่อการนำเข้า

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 41
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี
(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฯ ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 42
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 43
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 44
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 45
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 46
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top