โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี

(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ประมาณ 900 เมตร)

Scroll to Top